Karaski pansionaat

Sotsiaalteenus

Sotsiaalteenus – ea, erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu hooldamist vajavate isikute ööpäevaringne nende eale ja seisundile vastav hooldamine, juhendamine vajalike toimingute sooritamisel, sealhulgas arsti poolt määratud ravi tagamine, tugiteenuste ja tervishoiuteenuste organiseerimine pere- ja eriarstide tasandil. Karaski pansionaadis osutatav sotsiaalteenus koosneb järgmistest teenuse liikidest:

 • Majutus ühe-, kahe- või kolmekohalises toas
 • Ööpäevaringne hooldus
 • Toitlustamine
 • Arsti poolt määratud ravimite kasutamise järelvalve
 • Meditsiiniõe teenus
 • Eluruumide korrashoid
 • Kliendi pesu pesemine
 • Pesemisruumide kasutamise võimalus
 • Vaba aja sisustamine

 • Kontakt:

  Juhataja: Kaidi Tilsen 56454744

  Email: karaski.pansionaat@gmail.com