Karaski pansionaat

Sotsiaalteenuse hind

Tähelepanu!

Alates 01.juuli 2023 on Karaski pansionaadi kohamaks ühe hoolealuse kohta 1300 eurot, millest hoolduskomponent moodustab 650 eurot, majutus- ja toitlustuskulu ning muu teenusega seotud kulu on 650 eurot. Hinnale lisanduvad ravimid, eriarsti visiiditasu ja trantsporditasu.

Sotsiaalteenusele asumisel on vajalik esitada järgmised dokumendid:

  • Teenuse tarbija avaldus
  • Teenuse tarbija isikut tõendav dokument, kehtiv
  • Perearsti või erialaarsti poolt väljastatud epikriis tervisliku seisundi kohta
  • KOV poolt väljastatav garantiikiri osutatava sotsiaalteenuse eest maksmise kohta (erandjuhtude)
Enne sotsiaalteenusele asumist palun täita avaldus sotsiaalteenusele asumise järjekorda paigutamiseks.

Avalduse täitmiseks klikake siia!

  • Kontakt:

    Juhataja: Kaidi Tilsen 56454744

    Email: karaski.pansionaat@gmail.com