Karaski pansionaat

  Tähelepanu!

 • Hooldekodu elanike külastamine hooldekodu territooriumil toimub vastastikusel kokkuleppel ja usaldusel.
 • Külastada tohib ainult haigustunnusteta lähedane.
 • Maski kandmine hooldekodu siseruumides on kohustuslik.
 • Palume hoida omavahel distantsi.
 • Külastusaegadeks on E-P kell 10.15 või kell 14.15.
 • Külastused toimuvad etteregistreerimisega tööpäeviti: Kaidi Tilsen 56454744, karaski.pansionaat@gmail.com.
 • Külastusruum asub hoone esimesel korrusel.
 • Pakke saab tuua hooldekodusse ette helistades või saata Vastse-Kuuste Omniva automaati Kaidi Tilsen nimele.

 • Palume pidada kinni kokkulepitud aegadest!

  Hoidkem lähedasi!

Meie majast

Karaski pansionaat - ööpäevaringset sotsiaalteenust osutav hoolekandeasutus.
Karaski pansionaadi tegevuse peaeesmärk: tagada sotsiaalteenust tarbivatele inimestele parim elukvaliteet, lähtudes iga persooni individuaalsetest soovidest ja vajadustest.

Pansionaadi elukeskkond
Karaski pansionaat asub Põlvast ligikaudu 10 km kaugusel.
Kõnesolevat hoonet ümbritseb looduslikult kaunis keskkond, mida ilmestavad paisjärv, põlispuud, õunaaed ning erineva toimetulekuvõimega inimestele liikumisvõimalust pakkuvad teerajad.

Soojades värvitoonides ja kaasaegse mööbliga sisustatud ühe-, kahe- ja kolmekohalised toad loovad pansionaadi elanikele õdusa ja turvalise kodutunde, millele aitab kaasa võimalus veeta vaba aega avaras kaminasaalis.

Pansionaadi ruumides on tagatud turvalised tingimused liikumisabivahendeid kasutavatele inimestele, majas on lift.

Kogu hoone omapära rõhutavad erinevad dekoratiivsed kujunduselemendid.

Pansionaati elama asudes võib kaasa tuua isiklikke esemeid, võimalusel ka mööblit.

Hooldusteenusel viibijaile valmistatakse toit moodsas köögis ning serveeritakse hubases söögisaalis.
Vajadusel kohaldatakse erimenüüd.

Sotsiaalteenust tarbivate isikute kõrget elukvaliteeti aitab luua ja säilitada teenust osutav professionaalne personal, kes läbi oma igapäevategevuse muudab meeldivaks ja huvitavaks teenuse tarbija iga järgneva kalendrikuu päeva.

Päevategevuse raames tegeletakse erinevate käeliste tegevustega (joonistamine, kleepimine, õmblemine, viltimine jms), võimeldakse, harrastatakse istumistantse, mängitakse lauamänge, loetakse ette ajalehti, ajakirju, raamatuid, kuulatakse ühekoos muusikat, lauldakse jne.
Kultuurisündmustena on pansionaadis populaarsed väljasõidud erinevatesse Eestimaa paikadesse ja teatri- ning kontserdi ühiskülastused.
Üks kord kuus tähistatakse pidulikult kõikide samal kuul sündinud inimeste sünnipäevi.

Eriliseks sündmuseks siinsele elanikkonnale on hetked, mil neid külastavad nende lähedased, sõbrad, tuttavad. Te olete meie juurde väga oodatud!

 • Kontakt:

  Juhataja: Kaidi Tilsen 56454744

  Email: karaski.pansionaat@gmail.com